Search

Contact us

 

Slide sets

Slides

Other images

People

Organisations

Events

Locations

Hardware

Texts

Keywords

Collections

[Some Dutch cities and their inhabitants (?): [Lecture on Holland]] (lantern lecture, Nottingham, Nottinghamshire, England, May 1910)

Type of event
lantern lecture
Full title
Some Dutch cities and their inhabitants (?): [Lecture on Holland]
Date
c.May 1910
People linked to event

MARSHALL, Arthur  (c.1860- after 1914) – lecturer

Notes
The lecture was reviewed in a Dutch illustrated magazine that was positive about the presentation by the lecturer who is said having criticised the clichés about the Netherlands and the Dutch. “Hoe men over ons land in den vreemde denkt, dit weten we. Voor de meesten zijn we het volk van klompen en wijde rokken, met als achtergrond de bekende molentjes. Nu heeft Mr. A. Marshall, een van de experts zooals men weet onder de Engelsche mannen van de Camera en die als artist-fotograaf zooveel van ons land houdt, onlangs gesproken te Nottingham voor een talrijk gehoor over ‘eenige Hollandsche plaatsen en bevolking’, verlucht door een werkelijk prachtvolle serie lichtbeelden naar zijn beroemde fotografien. De lezing bekoorde zeer, daar Mr. Marshall, een pittig spreker, begaafd met een zeldzame humor, zijn onderwerp zeer aanlokkelijk wist te maken. Daar hij meermalen Holland bezocht, protesteerde hij vriendelijk tegen de, zooals hij noemde, ‘parodie en karikatuur’ van het Hollandsche leven, voorgesteld door de geïllustreerde pers en het tooneel, en vooral wees hij op het verkeerd uitbeelden van Hollanders met schel gekleurde vegen op hun kleederen, een streep schitterend oranje op groen, of blauw op en, en de zonderlinge dansen, aan het Hollandsche volk toegeschreven. Hij zag het Hollandsche volk in een gansch ander licht, een eenvoudig ras. […]” (Holland-Express, Vol 3, Iss. 5, 1910, p. 68)
Lucerna ID 7006209

Record created by Sarah Dellmann and Richard Crangle. Last updated 15 December 2017

How to cite this record: all the information in Lucerna is freely available for use for any legal non-commercial purpose. If you use any of the information or any images from this page, please credit Lucerna in the following (or an equivalent) style:

  Lucerna Magic Lantern Web Resource, lucerna.exeter.ac.uk, item 7006209. Accessed 19 May 2024.

All Lucerna data is published in good faith as the latest known version of the information, but without any guarantee as to its accuracy or completeness. If you can correct or add to our information, or supply any images, please Contact us.